Revitalizace

 
 
 

ZAČÁTEK REVITALIZACE - INVESTIČNÍ ZÁMĚR

 
Ať již regenerujete rodinný nebo panelový dům, důležitá je kvalitní příprava.

Nabízíme Vám ZDARMA vypracování OBJEKTOVÉ ANALÝZY:
  • vyhodnotíme Váš dům z hlediska tepelných ztrát jednotlivých konstrukcí
  • zpracujeme tzv. investiční záměr, navržení optimální varianty technicko-ekonomických opatření vedoucích k energetickým úsporám
  • předběžný rozpočet
  • možnosti financování s rozpisem pro jednotlivé bytové jednotky s vazbou na fond oprav (u bytových a panelových domů)
  • orientační výpočet úspor za vytápění

Podrobně zpracovaný investiční záměr Vám pomůže si udělat celkovou představu.
U společenství vlastníků a bytových družstev je to cenný podklad pro Vaše rozhodování. Rádi se zúčastníme Vašich společných schůzí a pomůžeme prosadit a přesvědčit Vaše sousedy o potřebě, výhodnosti a dostupnosti řešené investice do zateplení.
 
 

PŘÍPRAVA STAVBY

 
Po Vašem rozhodnutí Vám vypracujeme potřebnou stavební dokumentaci. Pomůžeme s vyjádřeními a vyřízením
všech povolení, které jsou požadovány danými úřady. Ty se liší dle rozsahu opatření a velikosti objektu.

Příprava stavby může obsahovat:
  • projektovou dokumentaci pro stavební řízení vč. požárně bezpečnostní zprávy a případně posudků (např. tepelně-technického, statického, ...)
  • energetický audit, průkaz energetické náročnosti
  • vyřízení stanovisek všech dotčených orgánů a stran řízení
  • vyřízení stavebního povolení event. jiného stavebního řízení
  • podrobný položkový rozpočet (stavební rozpočet)
 

REALIZACE STAVBY

 
Po kvalitní přípravě Vám celou zakázku provedeme s našimi zkušenými a proškolenými pracovníky.
Dílo dodáme v dohodnutém termínu, vysoké kvalitě a bez dodatečného navyšování nákladů.
Rádi Vám osobně předvedeme naše referenční stavby, samozřejmostí je poskytnutí kontaktu na naše zákazníky.
U nich se můžete informovat na naši společnost, spokojenost s průběhem stavby, kvalitou provedení apod. )